Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ν.Χουντής: Ο νόμος για την εφεδρεία παραβιάζει και την κοινοτική νομοθεσία

Ο νόμος για την εφεδρεία των δημοσίων υπαλλήλων παραβιάζει και την κοινοτική νομοθεσία υποστηρίζει σε κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, και καλεί την Επιτροπή να πάρει θέση. Ο κ. Χουντής σημειώνει ότι με το νόμο 4024/2011 παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία, αφού «συνεπάγεται διαφορετική δυσμενής μεταχείριση ευθέως συνδεόμενη με την ηλικία». «Η επιλογή των εργαζομένων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του μέτρου γίνεται με βάση την ηλικία τους και ως εκ τούτου αποτελεί δυσμενή διάκριση», υποστηρίζει και τεκμηριώνοντας την τοποθέτησή του επικαλείται το άρθρο 21 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες της Ε.Ε., και το οποίο απαγορεύει «κάθε διάκριση», μεταξύ άλλων, και για λόγους ηλικίας, καθώς επίσης το άρθρο 1 και 2 της οδηγίας 2000/78 «για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία» βάσει των οποίων η διάκριση λόγω ηλικίας παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη.Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επικαλείται ακόμη το άρθρο 3 της οδηγίας 2000/78 σύμφωνα με το οποίο «η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων», και αφορά, (σημείο γ) «στις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών», και τέλος αναφέρεται στο άρθρο 6 που επιτρέπει παρεκκλίσεις από την Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Όπως υποστηρίζει, «η ρύθμιση συνιστά δυσμενή διάκριση αφού «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά και λογικά από κανένα θεμιτό στόχο», ενώ η ίδια η οδηγία και η νομολογία του Δικαστηρίου περιορίζει ρητά τη «δυνατότητα διακριτικής μεταχείρισης» α) σε περιπτώσεις που το κράτος μέλος θεσπίζει «θετικά μέτρα υπέρ εργαζομένων που συντηρούν άλλα πρόσωπα» β) στον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας επαγγελματικής εμπειρίας γ) στον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη δ) ή στην περίπτωση εισαγωγής διαφορετικών ορίων ηλικίας για την πρόσβαση εργαζομένων και ομάδων εργαζομένων σε παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com