Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Στις 3/2 η απόφαση Επ.Αντ. για τις συμφωνίες Μulichoice - ιδιωτικών σταθμών

Παραβίαση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας στις συμφωνίες αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Multichoice ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της πλειονότητας των ελεύθερα μεταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας, διαπιστώνει στην εισήγησή της για το θέμα η Επιτροπή ΑνταγωνισμούΠροηγήθηκε καταγγελία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. κατά των συμφωνιών αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης.Στις 3 Φεβρουαρίου η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει για να εξετάσει, κατόπιν της εισήγησης, εάν οι συμφωνίες αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Multichoice (ομίλου FORTHNET) και ορισμένων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας, παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 2 ν.703/77 (ήδη άρθρα 1 και 2 ν.3959/2011), καθώς και τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ.Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, οι συμβάσεις αποκλειστικής δορυφορικής αναμετάδοσης με επιμέρους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες έχουν, κατά τα ανωτέρω, συναφθεί σε διαφορετική χρονική στιγμή στο διάστημα από το 1997 έως το 2011, χωριστά με καθένα από τους σταθμούς αυτούς, εγείρουν εμπόδια εισόδου σε πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές, και να δυσχεράνουν, έτσι, τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη σε άλλες ψηφιακές και ιδίως δορυφορικές πλατφόρμες. Με την τακτική της αυτή η καταγγελλόμενη εταιρεία έχει παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 των πιο πάνω νόμων και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.Σε κάθε περίπτωση, στη σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία «θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

website counter
friend finderplentyoffish.com